เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ทีมแพทย์ศัลกรรม โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ส่องกล้อง เครื่องส่องกล้องตัวใหม่! เพื่อใช้ในการผ่าตัดเสริมพลังทีมแพทย์ศัลกรรม ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ด้วยความคมชัดแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัยเมื่อเทียบกับแบบเดิม เพื่อใช้ในการตรวจและวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้คนไข้มีการอาการบาดเจ็บจากแผลที่น้อยมาก เนื่องจากขนาดแผลที่เล็ก และทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้ไวยิ่งขึ้น“ ยิ่งเราตรวจพบเร็วเท่าไร ยิ่งรักษาและแก้ไขได้เร็วเท่านั้น “เทคโนโลยีการส่องกล้อง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด พัฒนาสู่ระบบ HD เพิ่มความคมชัด และความสมจริงในการมองภาพ เหมาะกับการรักษาผ่าตัดที่ เช่น นิ่วในถุงน้ำดี, ไส้ติ่ง, ไส้เลื่อน ตัวเครื่องแสดงภาพที่คมชัดในระยะใกล้และไกลทีมแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้ง ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมตกแต่งพลาสติก, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และศัลกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 077-542-555 ต่อ 2203/2201