4 โรคยอดฮิต หน้าฝนในเด็ก | รู้ ป้องกัน รักษาทัน

สวัสดีครับในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและมีฝนตก สิ่งที่มักจะตามมาคืออาการเจ็บป่วยเป็นไข้ วันนี้มาเรียนรู้จัก “4 โรคหน้าฝน” ที่มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้กันดีกว่าว่ามีโรคอะไรกันบ้าง และมีวิธีป้องกันอะไรได้บ้าง โรคไข้หวัดใหญ่ ☔ เกิดจากเชื้อ Influenza Virus เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจพบได้บ่อย ในคนทุกเพศทุกวัย แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด A และ B.ข้อแตกต่างเบื้องต้นของไข้หวัด (Cold) และไข้หวัดใหญ่ (Flu)แม้อาการของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่จะค่อนข้างคล้ายกันจนอาจทำให้หลายคนสับสน แต่ผู้ป่วยมักแสดงอาการแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งสามารถสังเกตได้ ดังนี้.☔ อาการของไข้หวัดผู้ป่วยจะค่อย ๆ แสดงอาการป่วยทีละน้อยผู้ป่วยมักมีอาการในระบบหายใจส่วนต้น เช่น คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ มีเสมหะ เป็นต้นผู้ป่วยไข้หวัดยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแม้จะมีอาการป่วยรบกวนเป็นระยะ.☔ อาการของไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะเกิดอาการอย่างเฉียบพลัน มีไข้สูง และมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดผู้ป่วยจะมีไข้สูงเป็นลักษณะเด่น ร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียผู้ป่วยจะรู้สึกเพลียมากกว่าไข้หวัด และต้องการพักผ่อนมากกว่าปกติ ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาหากมีไข้สูงมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆทั้งนี้ ประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างสูง โดยรายงานล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 20 กันยายน …

4 โรคยอดฮิต หน้าฝนในเด็ก | รู้ ป้องกัน รักษาทัน Read More »