โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสมอง และระบบประสาท เช่น เนื้องอก, เลือดคั่งในสมอง, หลอดเลือดสมองตีบ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านสมอง และระบบประสาทโดยเฉพาะ พร้อมด้วยการบริการตรวจหาโรคเกี่ยวกับสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงอีกด้วย