พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ สกลนคร ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์แผนการเปิดตัวโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

30 สิงหาคม 2565 จ. สกลนคร – พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สกลนคร นำทีมโดย คุณเกวลี พุ่มเกษร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล โดยมีกำนัน ผู้ช่วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร

Share Post: