January 20, 2022

มีประจำเดือน ? ตั้งครรภ์ ? ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ไหม

มีประจำเดือน ? ตั้งครรภ์ ? ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ไหม ⁉ วันนี้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ มีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ที่เป็นคำถามยอดฮิตของผู้หญิง มาให้ทราบกันครับ ?✅ มีประจำเดือนสามารถฉีดวัคซีนโควิดในขณะ มีประจำเดือน ได้ตามปกติ✅ ตั้งครรภ์อยู่สามารถฉีดในอายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป โดยวัคซีน mRNA มีความปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ, สำนักบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล เพราะเรารู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือ “วัคซีน”

ฉีดวัคซีนอะไร พร้อมกับวัคซีน “โควิด” ได้บ้าง

ฉีดวัคซีนอะไร ⁉ พร้อมกับวัคซีน “โควิด” ได้บ้างวันนี้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับคำถามที่ว่า วัคซีนที่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีน “โควิด” ได้บ้าง?โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละวัคซีน ให้สามารถฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างจากวัคซีน”โควิด” (ปกติให้เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์).✅ วัคซีนไข้หวัดใหญ่✅ วัคซีนพิษสุนัขบ้า✅ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก✅ วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน.ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล เพราะเรารู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือ “วัคซีน”