เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-999999

เครื่องมือแพทย์

แผนกเอกซเรย์

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

ห้องคลอดและห้องผ่าตัด

ICU

ศูนย์ไตเทียม

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกหอผู้ป่วยใน

เครื่องมือแพทย์