เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ซึ่งมีการบริการด้านการแพทย์ที่โดดเด่นเฉพาะทางมากกว่า 20 สาขา
และบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย นับเป็น โรงพยาบาลเอกชนทางเลือกใหม่
เพื่อให้พี่น้องชาวศรีสะเกษได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้

วิสัยทัศน์

“เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน อันดับหนึ่งในเขตอิสานใต้”

พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิชาการและพฤติกรรมบริการ
 2. พัฒนาระบบงานคุณภาพและระบบควบคุมเอกสาร
 3.  ส่งเสริมการดำเนินงานแบบ Strategic Business Unit
 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการในราคาที่เหมาะสม
 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและการรักษาพยาบาล

บริการด้านการแพทย์

 • กุมารแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
 • โรคปอดและทางเดินหายใจ
 • โรคตา
 • โรคมะเร็ง
 • โรคทางเดินอาหาร
 • โรคทางระบบประสาทและหลอดเลือดในสมอง
 • ศัลยกรรมทั่วไปเฉพาะด้านศัลยกรรมเฉพาะทางโรคมะเร็งเต้านม
 • เฉพาะด้านศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะและนิ่วไต
 • เฉพาะด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและความงาม