อัตราค่าบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077-542-555

ค่าบริการเอกสารทางการแพทย์

ใบรับรองแพทย์ 200 บาท (ในเวลา 08:00-16:00น.)
ใบรับรองแพทย์ 300 บาท

ค่าบริการรถพยาบาล

เขตเทศบาลเมืองชุมพร (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รอบนอกและต่างจังหวัด คิดบริการตามจริง

อัตราค่าห้องพัก

สิทธิเบิกจ่ายตรง

ในกรณีผ่าตัด
(นัดหมายล่วงหน้า)

สิทธิประกันชีวิต

ครอบคลุมทุกบริษัทประกันชีวิต

สิทธิประกันสังคม

เฉพาะแผนกตรวจสุขภาพ แผนกทันตกรรม และศูนย์ฟอกไต

พรบ. / ประกันภัย

ไม่มีส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย