ติดต่อเรา

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ชุมพร จำกัด 18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งหมายของ นพ.ประสิทธิ์และพญ.วลัย วิรัชศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการ ดูแลรักษาพยาบาลที่มาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ศัลยแพทย์, สูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์, อายุรแพทย์ฯลฯ ล้วนแต่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีบุคลากรที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

จากความสำเร็จรวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จึงทำให้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ไม่หยุดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลหรือการบริการในด้านต่าง ๆ เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลวิรัชศิลป์จึงไม่หยุดค้นหาทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการรักษาเช่นกัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ดังคำขวัญของโรงพยาบาลที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน คือ
“อบอุ่น ทันสมัย ห่วงใยจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ”

“ไม่ต้องห่วง
ให้เราช่วยดูแล”