ฉีดวัคซีนอะไร พร้อมกับวัคซีน “โควิด” ได้บ้าง

ฉีดวัคซีนอะไร ⁉ พร้อมกับวัคซีน “โควิด” ได้บ้าง
วันนี้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับคำถามที่ว่า วัคซีนที่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีน “โควิด” ได้บ้าง?
โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละวัคซีน ให้สามารถฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างจากวัคซีน”โควิด” (ปกติให้เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์)
.
✅ วัคซีนไข้หวัดใหญ่
✅ วัคซีนพิษสุนัขบ้า
✅ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก
✅ วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
.

รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา

ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

เพราะเรารู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือ “วัคซีน”

Share Post: