กรมควบคุมโรค แนะนำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 ควรเว้นช่วง 4 สัปดาห์

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่ จะติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19

สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยปฏิบัติหรือเว้นระยะห่างของการฉีดวัคซีนดังนี้

 1. ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19
 2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
 3. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว
  ทั้ง 3 กลุ่มนี้แนะนำให้เว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรคและ สปสช.

โปรโมชั่น

 1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021
  ? ราคา 800 บาท/ เข็ม (ปกติ 1,020 บาท)
 2. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
  ? ราคา 3,200 บาท/ เข็ม (ปกติ 3,600 บาท)
  ? ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และบริการแล้ว
  ? สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี (อายุน้อยกว่า 15 ปีสามารถฉีดได้ แนะนำให้สอบถามเพิ่มเติมครับ)
  .
  ? ระยะเวลา : 20 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564

Share Post: